Cathodic sputtering

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cathodic sputtering(خوردگی)

واژه بیگانه:

cathodic sputtering

واژه مصوب:

کندوپاش کاتدی

تعریف:

نوعی پوشانش که در آن سطح فلز مقاوم‌به‌خوردگی که کاتد واقع شده ‌است، با یون‌های گازی خنثی با بار مثبت بمباران می‌شود و درنتیجه اتم‌های جداشده از آن روی سطح فلز مستعدِ خوردگی را می‌پوشاند


cathodic sputtering(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cathodic sputtering

واژه مصوب:

کندوپاش کاتدی

تعریف:

نوعی پوشانش که در آن سطح فلز مقاوم‌به‌خوردگی که کاتد واقع شده ‌است، با یون‌های گازی خنثی با بار مثبت بمباران می‌شود و درنتیجه اتم‌های جداشده از آن روی سطح فلز مستعدِ خوردگی را می‌پوشاند