Chain

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوchain(شیمی)

واژه بیگانه:

chain 2

واژه مصوب:

زنجیر

تعریف:

ساختاری شیمیایی که در آن اتم‌های همانند از طریق پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل شده‌اند


chain(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

chain 2

واژه مصوب:

زنجیر

تعریف:

ساختاری شیمیایی که در آن اتم‌های همانند از طریق پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل شده‌اندchain(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

chain 2

واژه مصوب:

زنجیر

تعریف:

ساختاری شیمیایی که در آن اتم‌های همانند از طریق پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل شده‌اندchain(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chain 2

واژه مصوب:

زنجیر

تعریف:

ساختاری شیمیایی که در آن اتم‌های همانند از طریق پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل شده‌اند