Chirality

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


chirality(شیمی)

واژه بیگانه:

chirality

واژه مصوب:

دستوارگی

تعریف:

وضعیتی که در آن مولکول فعالیت نوری از خود نشان دهد و بر تصویر آینه‏ای خود منطبق نباشد


chirality(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

chirality

واژه مصوب:

دستوارگی

تعریف:

وضعیتی که در آن مولکول فعالیت نوری از خود نشان دهد و بر تصویر آینه‏ای خود منطبق نباشدchirality(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chirality

واژه مصوب:

دستوارگی

تعریف:

وضعیتی که در آن مولکول فعالیت نوری از خود نشان دهد و بر تصویر آینه‏ای خود منطبق نباشد