Chromaticity diagram

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

chromaticity diagram(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

chromaticity diagram, chromatic diagram

واژه مصوب:

نمودار فام‌نابی 

تعریف:

نمودار دوبُعدی مختصات رنگ که از رسم کردن بعد فام در برابر نابی حاصل می‌شود و مکان هندسی طیف را نشان می‌دهد