Coagulation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcoagulation(شیمی)

واژه بیگانه:

coagulation 1

واژه مصوب:

انعقاد

تعریف:

ناپایدار شدن و مجتمع شدن اولیۀ ذرات معلق ریز و کلوئیدی موجود در آب با افزودن مواد شیمیایی مناسب


coagulation(مهندسی محیط‌زیست و انرژی)

واژه بیگانه:

coagulation 1

واژه مصوب:

انعقاد

تعریف:

ناپایدار شدن و مجتمع شدن اولیۀ ذرات معلق ریز و کلوئیدی موجود در آب با افزودن مواد شیمیایی مناسبcoagulation(شیمی)

واژه بیگانه:

coagulation 2

واژه مصوب:

لخته‏شدگی

تعریف:

تغییر جسم از حالت پاشیده به حالت رسوب|||متـ . لخته شدن، لخته کردنcoagulation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

coagulation 2

واژه مصوب:

لخته‏شدگی

تعریف:

تغییر جسم از حالت پاشیده به حالت رسوب|||متـ . لخته شدن، لخته کردنcoagulation(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

coagulation 2

واژه مصوب:

لخته‏شدگی

تعریف:

تغییر جسم از حالت پاشیده به حالت رسوب|||متـ . لخته شدن، لخته کردن