Cohort study

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cohort study(آمار)

واژه بیگانه:

cohort study

واژه مصوب:

مطالعۀ هم‌گروهی

تعریف:

مطالعه‌ای تحلیلی که در آن زیرگروه‌های یک جمعیت معین بر مبنای میزان مواجهه (exposure) با یک عامل مشخص در حال و گذشته ارزیابی می‌شوند


cohort study(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

cohort study

واژه مصوب:

مطالعۀ هم‌گروهی

تعریف:

مطالعه‌ای تحلیلی که در آن زیرگروه‌های یک جمعیت معین بر مبنای میزان مواجهه (exposure) با یک عامل مشخص در حال و گذشته ارزیابی می‌شوند