Cold galvanizing

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cold galvanizing(خوردگی)

واژه بیگانه:

cold galvanizing

واژه مصوب:

روی‌اندودی سرد

تعریف:

پوشش‌دهی آهن با ذرات معلق روی در یک محلول آلی به‌طوری‌که پس از تبخیر حلاّل پوششِ روی باقی می‌ماند


cold galvanizing(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

cold galvanizing

واژه مصوب:

روی‌اندودی سرد

تعریف:

پوشش‌دهی آهن با ذرات معلق روی در یک محلول آلی به‌طوری‌که پس از تبخیر حلاّل پوششِ روی باقی می‌ماند