Cold stripping

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

cold stripping(خوردگی)

واژه بیگانه:

cold stripping

واژه مصوب:

روت‌سازی سرد

تعریف:

برداشتن و زدودن لایۀ رنگ غالباً به روش غوطه‌وری در دمای محیط