Collet

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

collet(علوم و فنّاوری غذا)==واژه بیگانه: collet, porous collet, pellet 1واژه مصوب: پَرک متخلخلتعریف: پرک حاصل از تزریق بخار به تودۀ دانۀ روغنی پرس‌شده، قبل از خنک و سخت شدن آن==collet(مهندسی جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

collet

واژه مصوب:

الکترودگیر

تعریف:

گیره‌ای مکانیکی برای ثابت نگهداشتن الکترود در محل مشعل جوشکاری یا برشکاری یا افشانش