Colony

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


colony(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

colony 1

واژه مصوب:

پَرگَنه

تعریف:

تعدادی یاخته یا اندامگان از یک گونۀ مشخص که به‌صورت اجتماع یا گروه معین و مجزا رشد می‌کنند


colony(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

colony 2

واژه مصوب:

مستعمره

تعریف:

سرزمین تحت سلطۀ حکومتی دیگر