Colony forming unit counting method

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

colony forming unit counting method(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

colony forming unit counting method

واژه مصوب:

روش شمارش واحد پَرگَنه‌ساز

تعریف:

هریک از دو روش شمارش ریزاندامگان‌ها که در آنها با توجه به نوع اندامگان، شمارش یا برحسب مقدار کل یاخته‌ها یا برحسب یاخته‌های زنده صورت می‌گیرد