Combustion chamber

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


combustion chamber(هوافضا)

واژه بیگانه:

combustion chamber 1, blast chamber

واژه مصوب:

محفظۀ احتراق 1

تعریف:

اتاقکی در موتور سوخت مایع موشک یا کوب‌جت یا توربین گازی که در آن احتراق تحت فشار زیاد رخ می‌دهد |||متـ . محفظۀ احتراق موشک rocket chamber


combustion chamber(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

combustion chamber 2, combustion space, explosion chamber, firing chamber

واژه مصوب:

محفظۀ احتراق 2

تعریف:

فضایی بین سرسیلندر و دیوارۀ داخلی سیلندر و تاج پیستون در نقطۀ مرگ بالا که احتراق در آن صورت می‌گیرد