Common knowledge

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

common knowledge(اقتصاد)

واژه بیگانه:

common knowledge

واژه مصوب:

شناخت مشترک

تعریف:

اطلاعاتی در یک بازی که همۀ بازیگران درکی یکسان از آن دارند، یعنی همۀ بازیگران از اطلاعاتی که دیگر بازیگران دارند آگاهی دارند و از آگاهی آنان نسبت به آگاهی خود نیز آگاه‌اند