Compatibility

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

compatibility(حمل‏ونقل دریایی)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

← سازگاری کالاها


compatibility(حمل‏ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

← سازگاری کالاهاcompatibility(حمل‏ونقل دریایی)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

← سازگاری کالاهاcompatibility(حمل‏ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

← سازگاری کالاهاcompatibility(شیمی)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

حالت یا توانایی حضور دو ماده در کنار هم در یک مخلوط، بدون اثر نامطلوبcompatibility(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

compatibility 1

واژه مصوب:

سازگاری 2

تعریف:

حالت یا توانایی حضور دو ماده در کنار هم در یک مخلوط، بدون اثر نامطلوبcompatibility(مدیریت)

واژه بیگانه:

compatibility

واژه مصوب:

سازواری

تعریف:

توانایی دو یا چند سامانه یا اجزای آنها در کار با یکدیگرcompatibility(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

compatibility 2

واژه مصوب:

همسازی

تعریف:

قابلیت یک افزاره یا برنامه یا داده که آن را برای کار با یک رایانه یا افزاره یا برنامۀ دیگر مناسب می‌سازد