Complex

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


complex(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

complex 1

واژه مصوب:

عقده

تعریف:

مجموعه یا نظامی از اندیشه‌ها یا تکانه‌های مرتبط و دارای بار عاطفی مشترک که تأثیری نیرومند و معمولاً ناآگاهانه بر نگرش و رفتار دارد


complex(شیمی)

واژه بیگانه:

complex 2, complex compound, coordination complex 

واژه مصوب:

همتافت 1

تعریف:

گروهی از ترکیب‌های شیمیایی که در آنها بخشی از پیوند مولکولی از نوع اشتراکی یک‏سویه استcomplex(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

complex 2, complex compound, coordination complex 

واژه مصوب:

همتافت 1

تعریف:

گروهی از ترکیب‌های شیمیایی که در آنها بخشی از پیوند مولکولی از نوع اشتراکی یک‏سویه است