Compound

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

compound(شیمی)

واژه بیگانه:

compound 1

واژه مصوب:

آمیزه 3

تعریف:

مخلوطی که از اختلاط یک بسپار مذاب مانند لاستیک یا پلاستیک با مواد دیگر به‌کمک یک مخلوط‏کن به دست آید


compound(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

compound 1

واژه مصوب:

آمیزه 3

تعریف:

مخلوطی که از اختلاط یک بسپار مذاب مانند لاستیک یا پلاستیک با مواد دیگر به‌کمک یک مخلوط‏کن به دست آیدcompound(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

compound 1

واژه مصوب:

آمیزه 3

تعریف:

مخلوطی که از اختلاط یک بسپار مذاب مانند لاستیک یا پلاستیک با مواد دیگر به‌کمک یک مخلوط‏کن به دست آیدcompound(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

compound 1

واژه مصوب:

آمیزه 3

تعریف:

مخلوطی که از اختلاط یک بسپار مذاب مانند لاستیک یا پلاستیک با مواد دیگر به‌کمک یک مخلوط‏کن به دست آیدcompound(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

compound 2, chemical compound 

واژه مصوب:

ترکیب

تعریف:

جسمی متشکل از دو یا چند عنصر در نسبت‌های معین که با هم پیوند شیمیایی داشته باشندcompound(شیمی)

واژه بیگانه:

compound 2, chemical compound 

واژه مصوب:

ترکیب

تعریف:

جسمی متشکل از دو یا چند عنصر در نسبت‌های معین که با هم پیوند شیمیایی داشته باشندcompound(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

compound 2, chemical compound 

واژه مصوب:

ترکیب

تعریف:

جسمی متشکل از دو یا چند عنصر در نسبت‌های معین که با هم پیوند شیمیایی داشته باشندcompound(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

compound 2, chemical compound 

واژه مصوب:

ترکیب

تعریف:

جسمی متشکل از دو یا چند عنصر در نسبت‌های معین که با هم پیوند شیمیایی داشته باشند