Concentration potential

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


concentration potential(خوردگی)

واژه بیگانه:

concentration potential

واژه مصوب:

پتانسیل غلظتی

تعریف:

پلۀ پتانسیلی (potential step) موجود در مرز مشترک دو برق‌کاف که ترکیبی یکسان با غلظت‌های متفاوت دارد


concentration potential(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

concentration potential

واژه مصوب:

پتانسیل غلظتی

تعریف:

پلۀ پتانسیلی (potential step) موجود در مرز مشترک دو برق‌کاف که ترکیبی یکسان با غلظت‌های متفاوت دارد