Condensate corrosion inhibitor

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

condensate corrosion inhibitor(خوردگی)

واژه بیگانه:

condensate corrosion inhibitor

واژه مصوب:

بازدارندۀ خوردگی چگاله

تعریف:

نوعی بازدارندۀ خوردگی شامل آمین‌های خنثی‌کنندۀ فرّار که برای واپایش خوردگی ناشی از کربن‌دی‌اکسید حل‌شده در آب چگالیدۀ موجود در تبادلگرهای گرمایی به‌ کار می‌رود