Condensation reaction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


condensation reaction(شیمی)

واژه بیگانه:

condensation reaction

واژه مصوب:

واکنش تراکمی

تعریف:

واکنشی که در آن از ترکیب دو مولکول، یک مولکول بزرگ‌تر حاصل و مولکولی کوچک حذف می‌شود


condensation reaction(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

condensation reaction

واژه مصوب:

واکنش تراکمی

تعریف:

واکنشی که در آن از ترکیب دو مولکول، یک مولکول بزرگ‌تر حاصل و مولکولی کوچک حذف می‌شود