Cone-and-plate rheometer

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cone-and-plate rheometer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

cone-and-plate rheometer, cone-and-plate viscometer, cone-plate rheometer, cone-plate viscometer

واژه مصوب:

شارش‌سنج مخروط‌صفحه‌ای

تعریف:

نوعی شارش‌سنج چرخان با دقت بسیار زیاد که در آن یک مخروط تندزوایه در مجاورت با یک صفحۀ تخت است، شیبِ مخروط کم و آهنگ برش و مقدار آن نیز، از روی صفحه تا بالای مخروط، تقریباً ثابت است


cone-and-plate rheometer(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cone-and-plate rheometer, cone-and-plate viscometer, cone-plate rheometer, cone-plate viscometer

واژه مصوب:

شارش‌سنج مخروط‌صفحه‌ای

تعریف:

نوعی شارش‌سنج چرخان با دقت بسیار زیاد که در آن یک مخروط تندزوایه در مجاورت با یک صفحۀ تخت است، شیبِ مخروط کم و آهنگ برش و مقدار آن نیز، از روی صفحه تا بالای مخروط، تقریباً ثابت است