Configuration

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوconfiguration(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

configuration

واژه مصوب:

پیکربندی

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] وضعیت قرارگرفتن بال و بدنه و موتورها و سطوح واپایش نسبت به یکدیگر در هواگَرد|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ واحدهای سخت‏افزاری یا برنامه‏های نرم‏افزاری خاصی که سامانۀ رایانه‏ای را تشکیل می‏دهد|||[شیمی] ترتیب یا نحوۀ قرار گرفتن اتم‌ها یا گروه‌ها در یک مولکول


configuration(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

configuration

واژه مصوب:

پیکربندی

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] وضعیت قرارگرفتن بال و بدنه و موتورها و سطوح واپایش نسبت به یکدیگر در هواگَرد|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ واحدهای سخت‏افزاری یا برنامه‏های نرم‏افزاری خاصی که سامانۀ رایانه‏ای را تشکیل می‏دهد|||[شیمی] ترتیب یا نحوۀ قرار گرفتن اتم‌ها یا گروه‌ها در یک مولکولconfiguration(شیمی)

واژه بیگانه:

configuration

واژه مصوب:

پیکربندی

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] وضعیت قرارگرفتن بال و بدنه و موتورها و سطوح واپایش نسبت به یکدیگر در هواگَرد|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ واحدهای سخت‏افزاری یا برنامه‏های نرم‏افزاری خاصی که سامانۀ رایانه‏ای را تشکیل می‏دهد|||[شیمی] ترتیب یا نحوۀ قرار گرفتن اتم‌ها یا گروه‌ها در یک مولکولconfiguration(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

configuration

واژه مصوب:

پیکربندی

تعریف:

[حمل‏ونقل هوایی] وضعیت قرارگرفتن بال و بدنه و موتورها و سطوح واپایش نسبت به یکدیگر در هواگَرد|||[رایانه و فنّاوری اطلاعات] مجموعۀ واحدهای سخت‏افزاری یا برنامه‏های نرم‏افزاری خاصی که سامانۀ رایانه‏ای را تشکیل می‏دهد|||[شیمی] ترتیب یا نحوۀ قرار گرفتن اتم‌ها یا گروه‌ها در یک مولکول