Construct validity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


construct validity(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

construct validity

واژه مصوب:

روایی سازه‌ای

تعریف:

درجه یا مقدار تناسب یک آزمون یا مقیاس با مفاهیم نظری ناظر بر پدیدۀ مورد مطالعه|||متـ . روایی سازه


construct validity(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

construct validity

واژه مصوب:

روایی سازه‌ای

تعریف:

درجه یا مقدار تناسب یک آزمون یا مقیاس با مفاهیم نظری ناظر بر پدیدۀ مورد مطالعه|||متـ . روایی سازه