Constructivism

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوconstructivism(آینده‌پژوهی)

واژه بیگانه:

constructivism 1

واژه مصوب:

برساخت‌گرایی

تعریف:

[آینده‌پژوهی] نظریه‌ای که براساس آن انسان واقعیت را در ذهن خود می‌سازد نه با مشاهدۀ مستقیم جهان بیرون|||[ریاضی]  مکتبی در فلسفۀ ریاضی که براساس آن اشیای ریاضی در صورتی وجود دارند که روش یافتن یا ساختن آنها شناخته شده باشد


constructivism(ریاضی)

واژه بیگانه:

constructivism 1

واژه مصوب:

برساخت‌گرایی

تعریف:

[آینده‌پژوهی] نظریه‌ای که براساس آن انسان واقعیت را در ذهن خود می‌سازد نه با مشاهدۀ مستقیم جهان بیرون|||[ریاضی]  مکتبی در فلسفۀ ریاضی که براساس آن اشیای ریاضی در صورتی وجود دارند که روش یافتن یا ساختن آنها شناخته شده باشدconstructivism(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

constructivism 2

واژه مصوب:

سازه‌انگاری

تعریف:

رویکردی در مطالعۀ روابط بین‌الملل که بر روابط بین کارگزار و ساختار و تعامل این دو تأکید داردconstructivism(روان‌شناسی)

واژه بیگانه:

constructivism 3, constructionism

واژه مصوب:

سازه‌گرایی

تعریف:

دیدگاهی نظری مربوط به ادراک فعالانۀ افراد از جهان و تفسیر اشیا و رویدادهای پیرامون باتوجه‌به دانسته‌های قبلی