Containment

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


containment(علوم و فنّاوری غذا)

واژه بیگانه:

containment 1, contained use

واژه مصوب:

بازداری 2

تعریف:

اقدامات و دستورالعمل‌هایی که تماس ریزاندامگان‌های تغییریافتۀ ژنی یا بیماری‌زا را با محیط خارجی محدود می‌کند


containment(علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

واژه بیگانه:

containment 2

واژه مصوب:

سد نفوذ

تعریف:

راهکاری برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی یا آرمان‌های دشمن از راه ایجاد پیمان‌های راهبردی با دولت‌های دوست