Content validity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


content validity(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

content validity

واژه مصوب:

روایی محتوایی

تعریف:

درجۀ توانایی یک سنجه در نشان دادن دامنۀ پدیدۀ مورد مطالعه|||متـ . روایی محتوا


content validity(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

content validity

واژه مصوب:

روایی محتوایی

تعریف:

درجۀ توانایی یک سنجه در نشان دادن دامنۀ پدیدۀ مورد مطالعه|||متـ . روایی محتوا