Continuous sequence

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

continuous sequence(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

continuous sequence

واژه مصوب:

توالی پیوسته

تعریف:

نوعی توالی طولی که در آن از یک سر جوش تا سر دیگر آن یک مهرۀ جوش واحد به‌ وجود می‌آید