Continuous weld

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

continuous weld(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

continuous weld

واژه مصوب:

جوش پیوسته

تعریف:

جوشی که در سرتاسر اتصال ادامه دارد