Contraction

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcontraction(زبان‏شناسی)

واژه بیگانه:

contraction 1

واژه مصوب:

ادغام 1

تعریف:

فرایندی که در آن یک صورت زبانی و صورت زبانی مجاور آن در هم فرومی‌روند و برخی آواها حذف می‌شوند و دو صورت به شکل صورت واحدی درمی‌آیند


contraction(شیمی)

واژه بیگانه:

contraction 2

واژه مصوب:

انقباض

تعریف:

کوتاه شدن طول یا کاهش حجمcontraction(فیزیک)

واژه بیگانه:

contraction 2

واژه مصوب:

انقباض

تعریف:

کوتاه شدن طول یا کاهش حجمcontraction(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

contraction 2

واژه مصوب:

انقباض

تعریف:

کوتاه شدن طول یا کاهش حجمcontraction(حمل‏ونقل هوایی)

واژه بیگانه:

contraction 3

واژه مصوب:

تنگه 1

تعریف:

مجرایی با سطح مقطع کوچکشونده در راستای جریان