Control group

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


control group(آمار)

واژه بیگانه:

control group

واژه مصوب:

گروه شاهد

تعریف:

گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم‌گروهی و تجربی، مقایسه می‌شود|||متـ . شاهدها controls


control group(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

control group

واژه مصوب:

گروه شاهد

تعریف:

گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم‌گروهی و تجربی، مقایسه می‌شود|||متـ . شاهدها controls