Convection

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


convection(شیمی)

واژه بیگانه:

convection

واژه مصوب:

همرَفت

تعریف:

جابه‏جایی جِرم و انرژی براثر جابه‏جایی ماده


convection(فیزیک)

واژه بیگانه:

convection

واژه مصوب:

همرَفت

تعریف:

جابه‏جایی جِرم و انرژی براثر جابه‏جایی مادهconvection(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

convection

واژه مصوب:

همرَفت

تعریف:

جابه‏جایی جِرم و انرژی براثر جابه‏جایی ماده