Conversion of electricity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

conversion of electricity(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

conversion of electricity

واژه مصوب:

واگردانی برق

تعریف:

تغییر یک یا چند پارامتر الکتریکی با استفاده از واگردان  |||متـ . واگردانی conversion 4