Corrosion test

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


corrosion test(خوردگی)

واژه بیگانه:

corrosion test

واژه مصوب:

آزمون خوردگی

تعریف:

آزمونی برای تعیین میزان مقاومت به خوردگی یک فلز در محیط‌های خورنده با روش‌های مختلف


corrosion test(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

corrosion test

واژه مصوب:

آزمون خوردگی

تعریف:

آزمونی برای تعیین میزان مقاومت به خوردگی یک فلز در محیط‌های خورنده با روش‌های مختلف