Cosolvent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cosolvent(شیمی)

واژه بیگانه:

cosolvent

واژه مصوب:

کمک‌حلاّل

تعریف:

حلاّلی که در یک فرایند شیمیایی به حلاّل اصلی افزوده می‌شود تا قدرت حلاّلیت آن را افزایش دهد


cosolvent(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

cosolvent

واژه مصوب:

کمک‌حلاّل

تعریف:

حلاّلی که در یک فرایند شیمیایی به حلاّل اصلی افزوده می‌شود تا قدرت حلاّلیت آن را افزایش دهدcosolvent(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cosolvent

واژه مصوب:

کمک‌حلاّل

تعریف:

حلاّلی که در یک فرایند شیمیایی به حلاّل اصلی افزوده می‌شود تا قدرت حلاّلیت آن را افزایش دهد