Covered interest rate parity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

covered interest rate parity(اقتصاد)

واژه بیگانه:

covered interest rate parity

واژه مصوب:

برابری نرخ بهرة پوششی

تعریف:

شرایطی که در آن رابطة بین نرخ‌های بهره و ارزش آنی و سَلَف ارزهای دو کشور مشخص در تعادل قرار دارند و بنابراین، امکان آربیتراژ (arbitrage) وجود ندارد