Criterion validity

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


criterion validity(روان‏شناسی)

واژه بیگانه:

criterion validity

واژه مصوب:

روایی ملاکی

تعریف:

درجۀ انطباق نتایج یک سنجش با ملاک بیرونی پدیدۀ مورد مطالعه


criterion validity(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

criterion validity

واژه مصوب:

روایی ملاکی

تعریف:

درجۀ انطباق نتایج یک سنجش با ملاک بیرونی پدیدۀ مورد مطالعه