Culture medium

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

culture medium(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

culture medium

واژه مصوب:

محیط کشت

تعریف:

ترکیب مایع یا جامدی که به‌طور ویژه برای رشد و نگهداری یا انتقال ریزاندامگان‌ها یا سایر انواع یاخته‌ها تهیه می‌شود|||متـ . محیط medium