Cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer, bob-and-cup viscometer

واژه مصوب:

گران‌رَوی‌سنج چرخک‌پیاله‌ای

تعریف:

نوعی گران‌روی‌سنج که دارای یک قطعۀ چرخان پیستون‌مانند و یک کاسۀ پر از مایع است که از آن برای اندازه‌گیری گران‌روی مایعات ریختنی، دوغاب‌ها، نَرماسُل‌ها و محلول‌ها استفاده می‌شود و در آن گشتاور چرخش ملاک اندازه‌گیری گران‌روی است


cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

cup-and-bob viscometer/ cup and bob viscometer, bob-and-cup viscometer

واژه مصوب:

گران‌رَوی‌سنج چرخک‌پیاله‌ای

تعریف:

نوعی گران‌روی‌سنج که دارای یک قطعۀ چرخان پیستون‌مانند و یک کاسۀ پر از مایع است که از آن برای اندازه‌گیری گران‌روی مایعات ریختنی، دوغاب‌ها، نَرماسُل‌ها و محلول‌ها استفاده می‌شود و در آن گشتاور چرخش ملاک اندازه‌گیری گران‌روی است