Cup tray

از واژه‌های مصوب
پرش به: ناوبری، جستجو

cup tray(علوم و فنّاوری غذا - قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

cup tray

واژه مصوب:

سینی فنجان

تعریف:

بخشی از اسپرسوساز که، پیش از عصاره‌گیری، فنجان‌ها را بر روی آن قرار می‌دهند