Curve hand

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


curve hand(حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

curve hand

واژه مصوب:

سمت قوس

تعریف:

انحراف راست‌گرد یا چپ‌گرد یک قوس از مسیر مستقیم از سمت مبدأ به مقصد


curve hand(حمل‌ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

curve hand

واژه مصوب:

سمت قوس

تعریف:

انحراف راست‌گرد یا چپ‌گرد یک قوس از مسیر مستقیم از سمت مبدأ به مقصدcurve hand(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

curve hand

واژه مصوب:

سمت قوس

تعریف:

انحراف راست‌گرد یا چپ‌گرد یک قوس از مسیر مستقیم از سمت مبدأ به مقصد