Cutting

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجوcutting(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

cutting 2

واژه مصوب:

برش‏کاری

تعریف:

بریدن و جدا کردن جزئی از کل با روش قطع کردن یا با استفاده از یک لبۀ بُرنده


cutting(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

cutting 2

واژه مصوب:

برش‏کاری

تعریف:

بریدن و جدا کردن جزئی از کل با روش قطع کردن یا با استفاده از یک لبۀ بُرندهcutting(روابط‌عمومی و تبلیغات بازرگانی)

واژه بیگانه:

cutting 4, clipping 1

واژه مصوب:

بریدۀ جراید

تعریف:

مجموعۀ مطالب گردآوری‌شده از روزنامه‌ها و مجلات در موضوعات مرتبط با کارسپارcutting(کشاورزی- علوم باغبانی)

واژه بیگانه:

cutting 5, cuttage 1

واژه مصوب:

قلمه

تعریف:

بخشی از گیاه که پس از قرار گرفتن در محیط مناسب ریشه درمی‏آورد و گیاهی مستقل می‏شودcutting(کشاورزی- علوم باغبانی)

واژه بیگانه:

cutting 6, cuttage 2

واژه مصوب:

قلمه‏زنی

تعریف:

روشی در افزایش غیرجنسی گیاهان که در آن بخشی از گیاه را قطع می‏کنند و در محیط مناسب برای ریشه‏زایی قرار می‏دهند|||متـ . قلمه زدن