Deep-sea fish

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


deep-sea fish(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

deep-sea fish

واژه مصوب:

ماهی ژرفازی

تعریف:

نوعی ماهی که در ژرف‌دریا زندگی می‌کند، اما برای تغذیه به تولیدات ناحیۀ پُرنور (photic zone) متکی است


deep-sea fish(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

deep-sea fish

واژه مصوب:

ماهی ژرفازی

تعریف:

نوعی ماهی که در ژرف‌دریا زندگی می‌کند، اما برای تغذیه به تولیدات ناحیۀ پُرنور (photic zone) متکی است