Denaturation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


denaturation(پزشکی)

واژه بیگانه:

denaturation 1

واژه مصوب:

تقلیب

تعریف:

دگرگون ساختن خواص فیزیکی و فیزیولوژیکی مواد به‌وسیلۀ حرارت یا پرتوهای ایکس یا مواد شیمیایی


denaturation(شیمی)

واژه بیگانه:

denaturation 3

واژه مصوب:

واسرشتن

تعریف:

تغییر ساختار چین‏خوردۀ صورت‌بندی پروتئین‌ها براثر اُفت فعالیت زیستی آنdenaturation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

denaturation 3

واژه مصوب:

واسرشتن

تعریف:

تغییر ساختار چین‏خوردۀ صورت‌بندی پروتئین‌ها براثر اُفت فعالیت زیستی آن