Denatured

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


denatured(شیمی)

واژه بیگانه:

denatured

واژه مصوب:

واسرشته

تعریف:

پروتئینی که خواص آن براثر گرم شدن یا اثر قلیا یا اسید تغییر کرده باشد


denatured(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

denatured

واژه مصوب:

واسرشته

تعریف:

پروتئینی که خواص آن براثر گرم شدن یا اثر قلیا یا اسید تغییر کرده باشد