Denaturing agent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


denaturing agent(شیمی)

واژه بیگانه:

denaturing agent

واژه مصوب:

عامل واسرشتن

تعریف:

عاملی که خواص پروتئین را در محلول آبی تغییر می‌دهد


denaturing agent(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

denaturing agent

واژه مصوب:

عامل واسرشتن

تعریف:

عاملی که خواص پروتئین را در محلول آبی تغییر می‌دهد