Depropagation

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


depropagation(شیمی)

واژه بیگانه:

depropagation

واژه مصوب:

واانتشار

تعریف:

فرایند قطع پیاپی زنجیر بسپار در هنگام وابسپارش که به تشکیل تکپار منتهی می‏شود


depropagation(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

depropagation

واژه مصوب:

واانتشار

تعریف:

فرایند قطع پیاپی زنجیر بسپار در هنگام وابسپارش که به تشکیل تکپار منتهی می‏شودdepropagation(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

depropagation

واژه مصوب:

واانتشار

تعریف:

فرایند قطع پیاپی زنجیر بسپار در هنگام وابسپارش که به تشکیل تکپار منتهی می‏شود