Determinant

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


determinant(ریاضی)

واژه بیگانه:

determinant 1

واژه مصوب:

دترمینان

تعریف:

آرایه‏ای مربع‏شکل از کمیت‌ها که نشان‏دهندۀ ترکیب معینی از حاصل‏ضرب این کمیت‌ها باشد


determinant(علوم سلامت)

واژه بیگانه:

determinant 2

واژه مصوب:

عامل تعیین‌کننده

تعریف:

هر عامل یا واقعه‌ای که بتواند در وضعیت سلامت یا دیگر ویژگی‌های مشخص فرد یا جمعیت تغییراتی ایجاد کند|||متـ . تعیین‌کننده