Developing economies

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

developing economies(اقتصاد)

واژه بیگانه:

developing economies

واژه مصوب:

اقتصادهای درحال‌توسعه

تعریف:

اصطلاحی برای توصیف کشورهای درحال‌توسعه که از نگاه بانک جهانی، درآمد سرانه معیار اصلی تشخیص آنهاست، اما از نگاه سازمان ملل متحد هیچ معیار پذیرفته‌شدۀ فراگیری وجود ندارد، به‌جز درآمد سرانه، نرخ باسوادی و امید به زندگی و شاخص توسعۀ انسانی که می‌توان آنها را ازجمله معیارهای قابل استناد دانست