Dilatant

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


dilatant(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

dilatant 1

واژه مصوب:

حجم‌افزای برشی

تعریف:

ماده‌ای که در نتیجۀ افزایش آهنگ برش حجم آن افزایش می‌یابد


dilatant(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

dilatant 1

واژه مصوب:

حجم‌افزای برشی

تعریف:

ماده‌ای که در نتیجۀ افزایش آهنگ برش حجم آن افزایش می‌یابدdilatant(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

dilatant 1

واژه مصوب:

حجم‌افزای برشی

تعریف:

ماده‌ای که در نتیجۀ افزایش آهنگ برش حجم آن افزایش می‌یابد