Dispersing agent

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


dispersing agent(خوردگی)

واژه بیگانه:

dispersing agent

واژه مصوب:

عامل پراکنش

تعریف:

یکی از افزودنی‌های مورد استفاده در تولید پراکنه‏ها که وظیفۀ آن آسان‏سازی پراکنش اجزای جامد در فاز مایع و افزایش پایداری مخلوط است|||متـ . پراکنش‏یار dispersant


dispersing agent(شیمی)

واژه بیگانه:

dispersing agent

واژه مصوب:

عامل پراکنش

تعریف:

یکی از افزودنی‌های مورد استفاده در تولید پراکنه‏ها که وظیفۀ آن آسان‏سازی پراکنش اجزای جامد در فاز مایع و افزایش پایداری مخلوط است|||متـ . پراکنش‏یار dispersantdispersing agent(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

dispersing agent

واژه مصوب:

عامل پراکنش

تعریف:

یکی از افزودنی‌های مورد استفاده در تولید پراکنه‏ها که وظیفۀ آن آسان‏سازی پراکنش اجزای جامد در فاز مایع و افزایش پایداری مخلوط است|||متـ . پراکنش‏یار dispersant