Door check strap

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو


door check strap(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

door check strap

واژه مصوب:

نوار مهار در

تعریف:

نواری لاستیکی که باعث می‌شود درِ خودرو از حد بیشتری باز نشود


door check strap(مهندسی بسپار)

واژه بیگانه:

door check strap

واژه مصوب:

نوار مهار در

تعریف:

نواری لاستیکی که باعث می‌شود درِ خودرو از حد بیشتری باز نشود